امروز : شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

دانستنیهای سلامت

DNA واقعاً چیست؟ معجزه خلقت!\\. مولکول DNA (دی اِن ای) یا «دِئوکسی‌ریبو نوکلُئیک اسید» (Deoxyribo Nucleic Acid)...