چرا آهنربا مس را جذب نمی کند ؟

تقریباً همه می‌دانند که آهنرباها به مواد غیرفلزی ( مواد دیامغناطیس ) مانند : چوب، پلاستیک، شیشه، پنبه، پشم و

ادامه مطلب ....

انسان های اولیه چگونه زندگی را شروع کردند !

هیچ کس به درستی نمی‌داند نخستین انسان های اولیه « موسوم به هوموساپینس » که نیای بیولوژیک ما انسانهای کنونی

ادامه مطلب ....