مرگ برای آقای «نوبل»

آلفرد نوبل معروف ، از جمله افراد معدودی بود که این خوش شانسی را داشت تا قبل از مردن، آگهی وفاتش را در روزنامه ببیند . ماجرا از این قرار بود : زمانی که برادرش لودویگ فوت شد ، روزنامه‌ها و جراید اشتباهاً فکر کردند که خود آلفرد نوبل معروف (مخترع دینامیت) مرده است.
آلفرد نوبل به این ترتیب یک روز صبح وقتی آقای آلفرد نوبل روزنامه‌ها را می‌خواند با دیدن یک آگهی فوت درصفحه اول روزنامه ، میخکوب شد . متن آگهی چنین بود : « آلفرد نوبل ، دلال مرگ و مخترع مر‌گبارترین سلاح بشری مرد !! » آلفرد نوبل از دیدن این جمله بسیار شوکه و خیلی ناراحت شد . گویی چیزی در درونش به یکباره تغییر کرد ! با خود اندیشید : که آیا خوب است مرا پس از مرگ این گونه به یاد آورند !؟ در همان حال سریع وصیت نامه‌اش را آورد و شروع به نوشتن کرد . بسیاری از جمله‌ها را خط زد و بسیاری دیگر را اصلاح کرد . وصیّت کرد ثروتش را که از راه اختراع پدیده ای به نام «دینامیت »بدست آورده بود ، هر ساله صرف اهدای جوایزی برای پیشبرد صلح و پیشرفت‌های صلح آمیز بشری شود .
 جایزه صلح نوبلامروزه آقای نوبل را نه با نام دینامیت، بلکه به نام ابداع کننده جایزه صلح نوبل، جایزه‌های فیزیک و شیمی نوبل و… می‌شناسیم . او با این کاری که در اواخر عمرش انجام داد ، امروز هویت دیگری دارد. هر چند که اختراع او فی نفسه خطری برای کسی نداشت ، درست مانند اختراع چاقو !
 مخترع دینامیتدیدید که چطور یک تصمیم درست ، برای تغییر یک سرنوشت غم انگیز کافی است !؟