شاه کبرا یا شاه مار چیست !؟

به جرأت می توان شاه مار کبری را خطرناک ترین مار زهر دار جهان به حساب آورد. در بین تمام مارها شاه کبرا یکی از کشنده ترین سم های دنیا را دارد.
یک شاه کبرای بالغ به راحتی می تواند تا بیش از ۴ متر رشد کند. در حالی که به عنوان طویل ترین مار سمی جهان رکورد بلند‌ترین مورد از این مار تا ۷ متر هم ثبت شده است.
اگر شاه کبرا کسی را نیش بزند در صورت عدم درمان به موقع، سم نیش این مار می تواند بسیار مهلک باشد. تحقیقات نشان داده که سم یک شاه کبرای بالغ برای از پای درآوردن یک فیل عظیم الجثه هم براحتی کفایت می کند!.

مارها شاه کبرا،شاه مار چیسترتبه سمی بودن شاه مار چیست ؟

به طور کلی مارها دارای سه نوع سم هستند : سیتوتوکسین، نوروتوکسین و هموتوکسین. از میان این سه نوع، سم نوروتوکسین به علت اثرات بسیار مخرّبی که روی سیستم عصبی مغز دارد، از همه خطرناک تر است.
میزان سم نوروتوکسین شاه کبرا به قدری زیاد است که می تواند در یک بار نیش زدن ( در آن حداکثر دو دهم اونس { حدود ۶ گرم } مایع سم بیرون می ریزد ) سمی معادل کشتن ۲۰ نفر را تخلیه کند. این زهر می تواند در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه باعث ایست تنفسی ششها و در نتیجه نارسایی شدید قلبی و نهایتاً مرگی دردناک شود.

 

مارها شاه کبرییک شاه مار کبرای بالغ می تواند براحتی به اندازه یک سوم طول بدن خود از زمین بلند شده و بایستد. فرض کنید اگر یک شاه کبرا فقط ۵ متر طول داشته باشد، در صورت عصبانی شدن قادر است سر خود را تا حدود ۱.۷ متر بالا آورد و مستقیم در چشمان شما خیره شود.
در این حالت چه حسی به شما دست می دهد !! البته جای بسی خوشبختی است که این مار خوش خط و خال از جمله مارهای منزوی و خجالتی است. او همیشه سعی می کند تا آنجا که امکان داشته باشد از آدمی زاد دوپا دوری کند.
اما در صورت مواجه با انسان و احساس خطر تاج اژدهایی با شکوه پشت سر خود را باز می کند و با صدایی هولناک و افسونگر، رُعب را در دل هر انسانی می افکند.

رژیم غذایی و سبک زندگی شاه مار چیست ؟

در میان انواع رژیم های غذایی مارها، شاه کبری معمولاً ترجیح می دهد از سایر مارهای کوچکتر و ضعیف تر از خود تغذیه کند. البته در رژیم غذایی او همچنین مارمولک، تخم مرغ و پستانداران کوچک نیز قرار دارند.
مارها شاه کبرا،مارها شاه کبری عموماً تمام مارهای کبرا و خصوصاً شاه کبراها تنها مارهای دنیا هستند که برای تخم های ارزشمند خود لانه سازی کرده و حتی تا هنگام بدنیا آمدن بچه های خود به شدت از تخم ها مراقبت می کنند.
مار شاه کبرا در طول روز بیشترین فعالیت بیداری و شکار را دارد و شب ها معمولاً استراحت می کند. پس از غروب آفتاب، او در زیر تکه چوب های درختان که به زمین افتاده، یا درون کنده های خشکیده و یا ریشه های درختان و همچنین تپه های موریانه پناه می گیرد.
شاه کبرا در طبیعت آزاد، تا ۲۵ سال می تواند زندگی کند. اما در اسارت به مراتب کمتر عمر می کند، در حدود ۱۵ سال. بسیاری از انواع شاه مار کبری در جنگل های بارانی و دشت های وسیع شبه قاره هند، جنوب چین و جنوب شرقی آسیا زندگی می کنند و رنگ و نقش روی پوست آنها در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است.